Wyniki Cennik Główna

Programy 

Dema Zamów Kontakt

TOTALIZATOR PIŁKARSKI 

 

Oferujemy Państwu nowy program piłkarski. Program był gotowy
na początku 1999 roku,  w trakcie testowania programu wielokrotnie
wygrywaliśmy i nie byliśmy pewni czy należy go udostępnić!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Życzymy wszystkim większych wygranych niż nasze!

WYGRANA 2

Wygląd programu:

pil1.gif (40499 bytes)

pil2.gif (41968 bytes)

Program pozwala na wygenerowanie do 500.000 kombinacji !


Opis programu.


1. Aktywacja
Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okienko aktywacji. Widoczne tam hasło proszę przedyktować przez telefon lub przesłać e-mailem do firmy Eureka. Otrzyma pan wówczas odzew na to hasło, który należy wpisać poniżej w okienku aktywacji. Program zostanie zaktywowany i uruchomiony.

2. Obsługa programu

2.1. Informacje wstępne
Program służy do tworzenia systemów gry w zakładach piłkarskich. System tworzony jest według zadanych parametrów; po utworzeniu można go edytować, usuwając wybrane kombinacje lub dołączając inne systemy. Gotowy system można zapisać na dysku celem późniejszego odtworzenia lub wydrukować, tak na kuponach, jak i na zwykłych kartkach papieru.

2.2. Określanie parametrów systemu
Przede wszystkim musimy określić, jakie wyniki mogą pojawiać się na kolejnych (1-13) pozycjach. Używamy do tego panelu po lewej stronie okienka. Położenie przycisku oznaczonego znakiem # na danej pozycji określa, czy pozycja ta bierze udział w generacji typowania. Jeżeli przycisk # nie jest wciśnięty, typ określony w tej pozycji znajdzie się w każdym zakładzie, nawet jeżeli będzie dwu- lub trzydrogowy. Jeżeli przycisk # jest wciśnięty, przyciski 1, x, 2 w tej samej pozycji określają, jaki typ może się pojawić w tej pozycji.

Przykład 1: wciśnięte przyciski #, 1 i 2 na pierwszej pozycji oznaczają, że pozycja ta bierze udział w generacji systemu, ale mogą się na niej pojawić tylko typy 1 lub 2.
Przykład 2: wciśnięte przyciski x i 2 na drugiej pozycji oznaczają, że w każdym zakładzie na tej pozycji znajdzie się dwudrogowy typ x2.

Suwaki u góry okienka służą do określenia najmniejszej i największej liczby wystąpień każdego typu (1, x i 2) na pozycjach biorących udział w generacji, tzn. oznaczonych wciśniętym przyciskiem # po lewej stronie.
Określenie najmniejszej i największej liczby wystąpień nie oznacza, że rzeczywista liczba wystąpień sięgnie tych granic, np. zadanie dla każdego typu przedziału 2-13 spowoduje, że w każdym zakładzie pojawi się nie więcej niż 9 jedynek (po dwie pozycje - minimalna liczba wystąpień - muszą pozostać dla iksów i dwójek).

Ostatnim parametrem jest gwarancja systemu (element w lewym górnym rogu okienka). Wybór konkretnego poziomu gwarancji (10-13) oznacza, że o ile wyniki kolejki zmieszczą się w zadanych przez nas parametrach, wysłanie gotowego systemu przyniesie nam przynajmniej jedną wygraną wybranego poziomu.

2.3. Obrabianie gotowego systemu.
Po zadaniu wszystkich parametrów naciskamy przycisk START i po chwili oglądamy gotowy system. Może się zdarzyć, że
żadne typowanie nie spełni określonych przez nas warunków (np. nie ma takich kombinacji, w których każde typowanie -
1, x i 2 - wystąpiłoby przynajmniej 5 razy, bo do tego trzeba by przynajmniej piętnastu meczów w kolejce). Jeśli jednak poprawnie określiliśmy parametry, ujrzymy w głównej części okienka gotowy system.

Przycisk ZERUJ kasuje oglądany system i umożliwia utworzenie nowego.
Przycisk DRUKUJ umożliwia wydruk typowań systemu na papierze lub bezpośrednio na kuponach.
Przycisk ZAPISZ zapisuje bieżący system w wybranym pliku na dysku.
Przycisk OTWÓRZ ładuje system zapisany uprzednio na dysku.
Przycisk DOŁĄCZ do bieżącego systemu dołącza system zapisany na dysku.
Przycisk TEST pozwala na znalezienie w systemie zakładów, które przyniosły jakąś wygraną.
opcja ta pozwala na sprawdzania wygranych systemu
Przycisk ANALIZA pokazuje dane statystyczne na temat bieżącego systemu.
Przycisk USUWAJ pozwala na usunięcie z systemu zakładów, które nie spełniają określonych kryteriów.

Poszczególne zakłady można usuwać lub przywracać w systemie przez klikniecie lewym przyciskiem myszki w obrębie arkusza systemu. Usunięte zakłady oznaczone są ciemnym kolorem i nie podlegają testowi, analizie, ani nie są uwzględniane przy drukowaniu.

jeśli posiadasz wersję T. Piłkarski Blokowy,
płacisz za Upgrade tylko:  44 zł

PROMOCJA!!!

Wyniki Cennik Główna

Programy 

Dema Zamów Kontakt