Wyniki Cennik Programy i dema

Lotto-portal

Victoria Systems Zamów Kontakt

Najnowszy program do Numerka  -  demo wersja betaProgram ma budowę modularną, co oznacza, że poszczególne jego funkcje są pogrupowane w moduły tematyczne, np. Numerek - systemy do gry, bądź Duży Lotek - statystyka. Użytkownik może zainstalować wszystkie lub tylko wybrane moduły. Niektóre z modułów są dostępne od razu w wersji pełnej, niektóre tylko w wersji demo. Pełne wersje modułów dołączonych w wersji demo można uzyskać w firmie Eureka Systems po uiszczeniu opłaty licencyjej.

Budowa modularna oznacza również, że uaktualnienie programu w przypadku pojawienia się nowych modułów jest niezwykle proste i sprowadza się do ściągnięcia odpowiednich plików ze strony internetowej firmy Eureka Systems, bądź zamówienia ich pocztą
Edytor kluczy to moduł programu EureLotto 2000. Jako moduł może być w dowolnym czasie włączany, wyłączany, odinstalowywany i aktualizowany do nowszych wersji. Moduł ten jest rozprowadzany bezpłatnie w pełnej wersji.
Numerek – systemy do gry jest modułem programu EureLotto 2000. Jako moduł może być w dowolnym czasie włączany, wyłączany, odinstalowywany i aktualizowany do nowszych wersji.

Numerek – systemy do gry jest rozprowadzany w wersji demonstracyjnej (z oganiczoną funkcjonalnością). Ograniczenie polega na pozbawieniu użytkownika możliwości decydowania, ile zakładów ma liczyć tworzony system.

Aby włączyć pełną funkcjonalność modułu, musisz uiścić opłatę licencyjną i skontaktować się z firmą Eureka Systems w celu uzyskania kodu aktywacji.

Numerek – systemy do gry pozwala na tworzenie dowolnego systemu do Numerka, gry liczbowej prowadzonej przez Totalizator Sportowy S.A. System utworzony w programie może być oparty o jedną lub więcej liczb głównych (1-36). Przy każdej liczbie głównej znajduje się podsystem (system prosty) liczb pomocniczych (1-45). Podsystem ten może być jeden dla wszystkich liczb, bądź osobny dla każdej. Typowaniem systemowym jest połączenie liczby głównej i czterech liczb pomocniczych.

Edytor kluczy pozwala na swobodne manipulowanie kluczami do dowolnych systemów. W szczególności pozwala on na tworzenie centralnej listy kluczy, zawierającej klucze, które z jakichś powodów powinny być przechowywane w jednym miejscu i udostępniane na każde żądanie.

Oprócz tego, moduł Edytor kluczy pozwala na zapisywanie kluczy w osobnych plikach dyskowych oraz odczytywanie ich, co pozwala na swobodne zarządzanie kluczami tak w archiwum pojedynczego użytkownika, jak i pomiędzy użytkownikami.

Zarządca wydruków jest modułem programu EureLotto. Jako moduł rozpowszechniany jest bezpłatnie w pełnej wersji. Zaleca się jego instalację niezależnie od konfiguracji programu.

Zarządca wydruków zajmuje się wszystkim, co jest związane z przygotowywaniem wydruków programu EureLotto, czy to są wydruki tabel systemowych, statystyk, czy skreślanie pól na kuponach. Moduł ten udostępnia okno, w którym możesz obejrzeć makietę drukowanego materiału i ustawić wszystkie parametry wydruku: zakres, rozmiar papieru, jego układ, marginesy itd.

Wyniki Cennik Programy i dema

Lotto-portal

Victoria Systems Zamów Kontakt