ostatnia zmiana 06.05.2004  

Nieuczciwa konkurencja.

 

  W ostatnim latach nasiliły się zjawiska nieuczciwej konkurencji i piractwa wobec produktów firm EUREKA SYSTEMS i VICTORIA SYSTEMS.

    Obie firmy szczycą się swoimi produktami, które są na światowym poziomie. Nieprzypadkowo wiele osób i firm próbuje nielegalnie sprzedawać nasze produkty. Osoby prywatne najczęściej kserują i sprzedają nasze książki i systemy, które zostały opublikowane w prasie. Podobna jest sytuacja z naszymi programami, które sprzedawane są przeważnie przez firmy i piratów za połowę ceny.
    Naszym celem jest zapobieganie i zwalczanie tego zjawiska w interesie naszych klientów oraz publicznym.
    Sami, ale również z pomocą organizacji prawnych i publicznych próbujemy teraz prowadzić sprawy wobec trzech firm, które naruszyły nasze prawa autorskie, bądź prowadzą nieuczciwą konkurencję wobec naszych firm. Są to firmy z   Jaworzna ,Wrocławia, oraz regionu i warszawskiego. Prosimy zaglądać na naszą stronę. Już w niedługim czasie ujawnimy nazwy tych firm. Prowadzenie tych spraw związane jest z dużą stratą czasu i środków finansowych, dlatego bardzo przepraszamy naszych klientów, jeżeli są jakieś problemy z obsługą, tak w internecie jak i ze strony personelu firmy (z tego powodu zdecydowaliśmy się ujawnić te informacje).
    Pracują u nas jedni z najlepszych fachowców w tej dziedzinie w Polsce, dzięki czemu znana jest wysoka jakość naszych produktów, które zresztą są ciągle podrabiane (zazwyczaj z dużo gorszym wynikiem).
    W związku z powyższym prosimy wszystkich o pomoc w zwalczaniu tych niepokojących zjawisk. Oferujemy nagrody w postaci naszych produktów. Prosimy o informacje, w której gazecie albo czasopismie publikowane są nasze systemy, oraz kto usiłuje sprzedawać nielegalnie nasze programy, zwłaszcza (ale nie tylko) na giełdach komputerowych. Podobnie, jeśli zauważyliby Państwo programy zbliżone do naszych pod względem struktury, szaty graficznej itp.
    Zapewniamy wszystkich, że dalej będziemy się starali tworzyć produkty wysokiej klasy, które pomogą Państwu wygrywać.

                                                    ŻYCZYMY WYSOKICH WYGRANYCH!

 


    WNIOSEK  DO PROKURATURY  O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KARNEGO  
przeciwko
firmie Vissan ,(właściciel Aleksander Janiczek)

Firma Eureka podała wniosek do prokuratury na  firmę Vissan ,(właściciel Aleksander Janiczek) za to że wysyła za piendze system do multilotka autorstwa firmy Eureki opublikowany w Biuletynie Informacyjnym Totalizatora Sportowego i absolutnie dokładnie skopiowany przez firmę Vissan. 
Pełnomocnik firmy Visan -
M. Rzeczkowski przygotował plan działania którym jednym z celów popełnienie przestępstwa była umyślna kradzież naszych systemów w celu ich sprzedaży oraz uzyskania korzyści majątkowych.
Strata spowodowana tym czynem szacujemy na minimum  30 000 zł


01.06.2003

Sad wydał nakaz aresztowania Pełnomocnika firmy Visan - M. Rzeczkowski za naruszenie naszych praw auorskich.


 


Już po raz kolejny znaleźliśmy precedens naruszenia naszych praw autorskich, tym razem przez firmę JaPa Software z Łodzi. W ich programie do Multi i Dużego Lotka i w jego  treści występuje pojecie „systemów preferowanych”.

Pragniemy w związku z tym zauważyć: 

1  „Eureka Systems” jest autorem nazwysystemy preferencyjne” (numer patentowy 180701) i na zasadzie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych właścicielem praw autorskich do programów komputerowych zawierających te systemy.

2.   Nazwa „preferencyjne” jest przedmiotem ochrony znakami towarowymi, zgłoszonymi przez naszą firmę do Urzędu Patentowego RP. Uważamy, że używanie nazwy „systemy preferowane”, brzmieniowo bardzo podobnej do naszej, a semantycznie identycznej, narusza nasze prawa wynikające z ustawy z dn. 31.01.85 r o znakach towarowych.

                        Biorąc powyższe pod uwagę, na   podstawie art. 19 w/w ustawy prosiliśmy o zaprzestanie używania nazwy „systemy preferowane” oraz do wycofania z obiegu publikacji i programów zawierających sporne  pojęcie, jak również do powiadomienie nas o podjętych działaniach w tym zakresie. Próbowaliśmy się skontaktować z nieuczciwą firmą, niestety bezskutecznie - JaPa Software ignoruje i lekceważy prawo polskie i nasze - autorskie.

 W związku z tym sprawa zostanie skierowana do sądu, gdzie będziemy mogli egzekwować swoje prawa i wystąpić o odszkodowanie pieniężne na  podstawie przepisów ustawy z dnia 16.04.93 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 


Szanowni Państwo przedstawiamy nowe informacje o naruszeniu naszych praw autorskich i patentowych.

 Na rynku ukazała się książka autorstwa Tadeusza Jeżewskiego p.t. ‘ Gry szczęścia”, wydana w 1997 r przez Waszą oficynę. Zarówno w podtytule tej książki („Systemy złożone, systemy łańcuchowe, systemy preferowane”) jak i w jej  treści występuje pojecie „ systemów preferowanych. Reklamę książki, zawierającą w/w nazwę znajdujemy również w czasopiśmie „TOTO SPORT”.

Pragniemy w związku z tym zauważyć, co następuje:

1.   Firma nasza jest najbardziej liczącym się na   polskim rynku producentem programów komputerowych do gier liczbowych i sportowych.

2.   „Eureka Systems” jest też autorem nazwysystemy preferencyjne” i na zasadzie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych właścicielem praw autorskich do programów komputerowych zawierających te systemy.

3.   Nazwa „preferencyjne” jest przedmiotem ochrony znakami towarowymi, zgłoszonymi przez naszą firmę do Urzędu Patentowego RP. Uważamy, że używanie nazwy „systemy preferowane”, brzmieniowo bardzo podobnej do naszej, a semantycznie identycznej, narusza nasze prawa wynikające z ustawy z dn. 31.01.85 r o znakach towarowych.

           

            Biorąc powyższe pod uwagę, na   podstawie art. 19 w/w ustawy  dnia 31  03 98 r prosiliśmy o zaprzestanie używania nazwy „systemy preferowane” oraz do wycofania z obiegu publikacji zawierających sporne  pojęcie, jak również do powiadomienia nas o podjętych działaniach w tym zakresie.

             Informowaliśmy również, że w przypadku niezastosowania się do niniejszego wezwania będziemy zmuszeni po otrzymaniu decyzji rejestracyjno-ochronnych do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi za okres od daty otrzymania przez firmę Leliwa powyższego pisma.

            Nadmienialiśmy, że będziemy mogli również egzekwować swoje prawa na  podstawie przepisów ustawy z dnia 16.04.93 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

             Do tej pory nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.

W dniu którym dostaniemy potwierdzenie z urzędu patentowego rozpoczniemy rozprawę sądową z powyższą firmą.

 
14.02.2000
Kiedyś informowaliśmy
Państwa o firmie Partner, której właściciel Robert Nienart który, dopuścił się naruszenia naszych praw autorskich wydając książeczkę “ Systemy pełne i skrócone do Multi Lotka  28 systemów !”. Tak jak wcześniej informowaliśmy polubowne próby załatwienia tej sprawy nie przyniosły żadnych rezultatów, więc 14.02.2000 został złożony “ pozew o ochronę o zaniechanie praw autorskich oraz zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji ” w Sądzie Okręgowym w Katowicach w tej sprawie. Aktualnie czekamy na rozwój wydarzeń.


Oświadczenie w sprawie pana Nienarta, właściciela firmy Partner Opierając sie na naszych informacjach i doniesieniach setek naszych klientów, z przykrością stwierdzamy, że firma Partner z Wrocławia, której właścicielem jest P.Nienart, naruszyła prawa autorskie firmy Eureka Systems & Victoria Systems. Wydając książke z systemami zatytułowaną „Systemy pełne i skrócone do Multi Lotka 28 systemów! „ całkowicie wykorzystano program naszej firmy Multi Lotek pod DOS. W związku z tym, że wszelkie polubowne próby załatwienia sprawy nie przyniosły rezultatów, nasza firma podejmie radykalne kroki wzgledem pana Nienarta i wystąpi na droge sądową, gdyż tylko w taki sposób bedziemy mogli dochodzić swoich praw. Wynikiem działalności takich firm jak Elpira Soft i Partner nasza firma poniosła straty rzedu kilkuset tysiecy nowych złotych. Poszkodowani są również nasi klienci, bowiem wystapiły u nas opóźnienia z wprowadzaniem nowych wersji programów, a także nowych produktów. Pragniemy ze swej strony przeprosić wszystkich oczekujących na nasze wyroby - niestety, sprawy obrony praw autorskich są bardzo pracochłonne i absorbujące dla nas, ale w najbliższym czasie postaramy sie nadrobić zaistniałe zaległości. Jedyną korzyścią wynikającą dla nas z faktu istnienia nieuczciwej konkurencji jest to, że nasze produkty są wysokiej jakości, bowiem tylko najlepszych się naśladuje i podrabia.


 


 

11.03.2002

  WNIOSEK  DO PROKURATURY  O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KARNEGO  przeciwko byłemu pracownikowi Eureki, Krystianowi Miodyńskiemu  z powodu umyślnej kradzieży bazy danych  Eureki  w celu sprzedaży programów oraz uzyskania korzyści majątkowych.

Sposób postępowania Krystiana Miodyńskiego nie ma sobie równych, jest on jedynym programistą w Polsce ( przy czym nie jest to jego zawód, jest amatorem , który nie ukończył żadnej szkoły w tym kierunku ), który okradł swojego pracodawcę i założył firmę o takiej samej działalności, dzięki czemu prowadzi nieuczciwą konkurencję wobec Eureki. 
Strata spowodowana tym czynem szacujemy  na minimum
  340 000 zł

 

23.05.2001


Na podstawie nakazu sadowego, Policja dokonała przeszukania mieszkania Bogumily Sikory, siostry KRISTIANA MIODYŃSKIEGO byłego pracownika naszej firmy oraz skonfiskowała dokumenty, rzeczy  i komputery firmy
elgira soft

 

03.02.2000

 

Potwierdzamy, cytujemy za firmę elgira soft
"Największy w Polsce producent programów do LOTTO" -
zgadza się ale nie dodali, że skradzionych od firmy
"Eureka Systems".

Informujemy, że firma Elgira unika konfrontacji sądowej ze względu
z niestawiennictwem się na rozprawę sądową w dniu 3.02.2000.

Ostatnio firma „ elgira soft reklamowała swoją  „ nowość ”  
tj. filtrowanie systemów.

Mając na względzie Państwa dobro chcieliśmy poinformować, iż twierdzenie, że filtrowanie systemów jest nowością na skalę Europy jest jak najbardziej kłamstwem. Firma elgira soft celowo wprowadza w błąd podając takie informację do publicznej wiadomości, ponieważ filtrowanie systemów nie jest żadną rewelacją ani niczym nowym, jest to po prostu stary produkt.

W specjalistycznych kręgach  zajmujących się podobnymi sprawami, rzeczą wiadomą jest, iż nie bliżej jak trzy lata temu włoska firma „ FIVE”  wypuściła na rynek dokładnie taką opcję ,  niemiecka „ FORTUNE” oraz wiele innych. W tym przypadku firma elgira soft udowodniła, iż znów nie jest w stanie sama stworzyć nic nowego ani rewelacyjnego, natomiast są specjalistami w plagiatach innych produktów.

Zaistniała sytuacja podważa wiarygodność  firmy „ elgira soft”, świadczy o tym, że firma oszukuje  swoich klientów, nie wspominając już o tym, że w stosunku do naszej firmy prowadzi nieuczciwą konkurencję. Dodatkowo  Krystian Miodyński - pracownik „ elgira soft”, twierdząc, iż ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu takich programów komputerowych, również  Państwa celowo okłamuje.

Informujemy, że prawdą jest iż pan Miodyński poprzednio pracował w naszej firmie w 1997 roku i zatrudniając go rzeczywiście nie posiadał żadnej wiedzy w programowaniu sytemów do gier liczbowych i sportowych tzn. był zupełnym laikiem jakim jest również w chwili obecnej, a doświadczenie jakie nabył to jedynie sprzedaż gotowych programów komputerowych firmy Eureka Systems.

A to czy człowiek  oszukujący wszystkich swoich klientów i byłego pracodawcę może zasługiwać na zaufanie, oceńcie sami.

 

12.07.1999


elgira soft -zakaz zbywania programów

 

        Z powodu naruszenia postanowienia sądowego o zakazie sprzedaży przez Firmę "elgira soft", programu "substatt" i wprowadzeniu na rynek tego samego programu, tylko pod inną nazwą - "uniilotek", firma nasza wystąpiła do sądu o całkowity zakaz sprzedaży wszystkich produktów związanych z grami liczbowymi i sportowymi.

        W dniu 12 lipca 1999 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy, na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie następującej treści:

        W trybie zarządzenia tymczasowego, na czas trwania procesu, zabezpieczyć powództwo w ten sposób, że zakazać pozwanej Bogumile Sikora:
- wprowadzania do obrotu i reklamowania programu komputerowego o nazwie "uniilotek"
- wprowadzania do obrotu programów komputerowych służących do typowania liczb i systemów gier losowych oraz do testowania i sprawdzania prawdopodobieństwa trafień, a także świadczenia wszelkich usług przy wykorzystaniu tych programów.

 

Chcielibyśmy poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę o tym, iż firma "elgira soft" pomimo wydanego przez Sąd postanowienia o zakazie sprzedaży i reklamowania programu "substatt", w dalszym ciągu go sprzedaje i reklamuje.

Łamie w ten sposób wszelkie zakazy Sądu, nie bacząc na konsekwencje i zarazem działa na niekorzyść naszej firmy.

 

08.03.1999

Informujemy Panstwa, ze w dniu 8 marca 1999 r. Okregowy Sad w Katowicach XIV, wydzial Gospodarczy wydal postanowienie przeciwko firmie "elgira soft" o nastepujacej tresci:


1. W trybie zarzadzenia tymczasowego, na czas trwania procesu zabezpieczyc powództwo przez ustanowienie zakazu zbywania lub innego wprowadzania do obrotu programu komputerowego o nazwie
"substatt" oraz prowadzenia reklamy tego programu oraz reklamy sugerujacej , aby klienci nie korzystali z uslug EUREKA SYSTEMS .

05.02.1999

                          Pozew do sądu został złożony w piątek - 05-02-1999r

 

   Firma "Eureka System" z siedzibą w Katowicach przy ulicy Francuskiej 6a/5, producent programów komputerowych "Duży Lotek", "Multilotek" i "Totalizator Sportowy", informuje o dopuszczeniu się przez Firmę  “elgira soft” z siedzibą w Jaworznie czynów nieuczciwej konkurencji wobec naszego przedsiębiorstwa i nielegalne wykorzystanie naszej bazy danych.

    Według informacji uzyskanych przez naszą firmę program   "substatt" ,rozpowszechniany przez firmę “elgira soft”, został stworzony na bazie programów "Duży Lotek", "Multilotek" i "Totalizator Sportowy", stanowiących własność przemysłową firmy "Eureka System". Program  "substatt" został stworzony przy wykorzystaniu tajemnicy przedsiębiorstwa firmy "Eureka System".

     Wystąpiliśmy przeciwko firmie elgira soft na drogę sądową o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji oraz o stosowne odszkodowanie.Wszelkie złożone do tej pory propozycje ugody były odrzucone przez firmę z Jaworzna, dlatego też zdecydowaliśmy się złożyć pozew do sądu.