Wyniki Cennik Programy i dema Zamów Kontakt

DUŻYSYST 1.0

 1.    Oryginalne rozwiązanie interfejsu użytkownika i szaty graficznej programu.
 2.    Tworzenie systemów pełnych, skróconych, twardych i preferencyjnych®* System preferencyjny* bazuje na systemie skrócony Różni się tym, że niektóre liczby klucza są bardziej preferowane od innych, tzn. występują w kombinacjach częściej. Systemy preferencyjne* mają z góry ustaloną ilość takich liczb preferencyjnych*. Ich maksymalna, możliwa ilość w systemie zależy od ilości wybieranych liczb. Gry liczbowe istnieją w Polsce od kilkudziesięciu lat, jednak to firma Eureka po raz pierwszy zastosowała systemy preferencyjne*. Zasady generacji systemów preferencyjnych* zostały opracowane przez firmę Eureka i firma ta ma wyłączne prawa do dysponowania nazwą "systemy preferencyjne*". Atutem systemów preferencyjnych* w stosunku do systemów skróconych i twardych ( przy takiej samej ilości wytypowanych liczb ) jest zwiększona o 80% szansa wygrania w wypadku trafienia w typowane liczby preferencyjne*, a w wypadku braku takiego trafienia szansa wygrania jest wciąż większa niż w systemie twardym.
 3.     Tworzenie tablic gwarancyjnych dla wygenerowanych systemów, określa koszt wysłania blankietów.
  Symulacja losowań na chybił trafił oraz sprawdzenie wybranych systemów. Symulacja losowania generuje serie losowań Dużego Lotka. Pozwala na przetestowanie; danego systemu w praktyce.
  Po wprowadzeniu ilości serii oraz ilości losowań w każdej z nich, przyciskiem Start rozpoczynamy symulację.
  Dla przykładu, gdy podamy 5 serii i 200 losowań spowoduje to wygenerowanie pięciu
  niezależnych zestawów złożonych z dwustu losowań Dużego Lotka. Symulacja pozwala
  sprawdzić zachowanie się systemu w każdym z takich wygenerowanych zestawów.
  Po wygenerowaniu losowań, możliwe jest przeglądanie wylosowanych liczb oraz trafień w
  poszczególnych losowaniach.
  W dolnej części okna znajduje się wykres przedstawiający statystykę częstości
  wylosowanych liczb. Dostępne są trzy rodzaje wykresu : w postaci słupków, linii i
  punktów. Przesuwanie myszką po wykresie umożliwia odczytanie dokładnych wartości
  wykresu dla każdej liczby.
 4.    Baza wyników losowań od czasu powstania gry liczbowej.
 5.    Możliwość dokonywania zmian w bazie.
 6.    Możliwość bezpośredniego drukowania na blankietach  i na zwykłych kartkach kilkanaście razy skraca czas przygotowania systemu i  wyklucza pomyłkę przy wypełnianiu blankietów.
 7.    SUPER SZYBKIE LICZENIE GWARANCJI   PRZYSPIESZENIE DO 1000  RAZY !!!
 8.    Program numeruje drukowane blankiety, oznacza wygrane blankiety.
 9.    Określa wysokość wygranej.
 10.    Możliwość wydruku systemów, oraz tablic gwarancyjnych na zwykłych kartkach.
 11.    Pełna obsługa klientów poprzez Internet - www.eurevic.com.pl. tzn. Możliwość ściągnięcia aktualnych baz z wynikami bezpośrednio do programu.

* nazwa zastrzeżona dla Eureka Systems  numer patentowy 180701


Wyniki Cennik Główna

Programy 

Dema Zamów Kontakt