Wyniki Cennik Główna

Programy 

Dema Zamów Kontakt

1) DUŻY LOTEK 1.3 WIN

   Zwięzły opis produktu:

1. Generuje dowolne systemy pełne, skrócone, twarde i preferencyjne (nazwa zastrzeżona dla Eureka Systems).
2. Wyznacza i prezentuje gwarancje wygranych oraz koszt wysłania blankietów.
3. Symuluje losowanie i sprawdza wybrane systemySymulacja losowania generuje serie losowań Dużego Lotka. Pozwala na "przetestowanie" danego systemu w praktyce.
Po wprowadzeniu ilości serii oraz ilości losowań w każdej z nich, przyciskiem Start rozpoczynamy symulację.
Dla przykładu, gdy podamy 5 serii i 200 losowań spowoduje to wygenerowanie pięciu niezależnych zestawów złożonych z dwustu losowań Dużego Lotka. Symulacja pozwala sprawdzić zachowanie się systemu w każdym z takich wygenerowanych zestawów.
Po wygenerowaniu losowań, możliwe jest przeglądanie wylosowanych liczb oraz trafień w poszczególnych losowaniach.
W dolnej części okna znajduje się wykres przedstawiający statystykę częstości wylosowanych liczb. Dostępne są trzy rodzaje wykresu : w postaci słupków, linii i punktów. Przesuwanie myszką po wykresie umożliwia odczytanie dokładnych wartości wykresu dla każdej liczby.

4. Prezentuje oraz zadrukowuje blankiety stare i nowe.
5. Prowadzi spis losowań.
6. Pokazuje listę używanych systemów.
7. Dodatkowo prowadzi różne obliczenia statystyczne,Liczby w kolejności występowania Tabele przedstawiają ilość wystąpień liczb w losowaniach (tabele dla pojedynczych liczb oraz w grupach 5-cio i 10-cio liczbowych) Najczęściej występujące pary liczb Lista par jakie są wylosowywane ze sobą najczęściej. Ostatnie wystąpienia liczb Daty losowań, w których dana liczba wystąpiła ostatnio Zakres statystyki Ustalenie zakresu losowań z jakiego mają być brane liczby do statystyk Liczby piątkami i dziesiątkami Tabele przedstawiające dla każdego losowania ilość wylosowanych liczb w przedziałach 5-cio i 10-cio liczbowych.
8. Sprawdza typowania i testuje systemy według symulowanych i prawdziwych wyników z własnej bazy danych oraz wyświetla i sumuje wygrane.
9. Drukuje systemy, numeruje blankiety (max. 10000 zakładów - 1666 blankietów).
10. Oblicza gwarancje.
11. Posiada podkład muzyczny.Muzyka MIDI - włączenie odtwarzania muzyki podczas pracy programu (tylko dla kart dźwiękowych) Efekty dźwiękowe - włączenie efektów dźwiękowych podczas pracy programu (tylko dla kart dźwiękowych) .
12. Ma ciekawą szatę graficzną.
13. Wydruk systemów jest na dowolnym formacie strony

duzy_stat.GIF (13272 bytes)    duzy_syst.GIF (22994 bytes)   dl_c_.jpg (17180 bytes)

Wyniki Cennik Główna

Programy 

Dema Zamów Kontakt


 

Keno KenoKeno Keno Keno Keno lotto lotto lotto lotto 1x2 1x2 1x2 win win win otto lotto lotto lotto multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy
Keno KenoKeno Keno Keno Keno lotto 1x2 lotto keno soccer multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy
Keno KenoKeno Keno Keno Keno lotto lotto lotto lotto 1x2 1x2 1x2 win win win otto lotto lotto lotto multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy
Keno KenoKeno Keno Keno Keno lotto 1x2 lotto keno soccer multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemytto Keno KenoKeno Keno Keno Keno lotto lotto lotto lotto 1x2 1x2 1x2 win win win otto lotto lotto lotto multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy
Keno KenoKeno Keno Keno Keno lotto 1x2 lotto keno soccer multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy1x2 Keno KenoKeno Keno Keno Keno lotto lotto lotto lotto 1x2 1x2 1x2 win win win otto lotto lotto lotto multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy
Keno KenoKeno Keno Keno Keno lotto 1x2 lotto keno soccer multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy1x2 Keno KenoKeno Keno Keno Keno lotto lotto lotto lotto 1x2 1x2 1x2 win win win otto lotto lotto lotto multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy
Keno KenoKeno Keno Keno Keno lotto 1x2 lotto keno soccer multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy multilotek dużylotek piłkanożna wygrane systemy1x2 eurevic.com.pl eureka eurevic.com.pl eureka eurevic.com.pl eureka eurevic.com.pl eurekaweurevic.com.pl eureka eurevic.com.pl eurekawin
eurevic.com.pl eureka eurevic.com.pl eureka eurevic.com.pl eureka eurevic.com.pl eurekaweurevic.com.pl eureka eurevic.com.pl eurekawi

eurevic.com.pl eureka eurevic.com.pl eureka eurevic.com.pl eureka eurevic.com.pl eurekaweurevic.com.pl eureka eurevic.com.pl eurekawi